OFFROAD AREENAN SÄÄNNÖT

 • Noudatetaan THL.n suosituksia Covid-19 Pandemian leviämisen ehkäisemiseksi.
 • Aina kiinnittettävä huomiota muihin kuljettajiin !
 • Ajaminen omalla vastuulla. Imatran Moottorikerho r.y. ei vastaa mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.
 • Alkoholijuomien juominen ja tupakointi on kielletty areenalla !
 • Kuljettaja ei saa ajaa ilman huoltajaa Areenalla.
 • Areenalla saa käyttää vain pienkonebensiiniä. 2 -tahti moottoripyörien on käytettävä vain täyssynteettistä voiteluaineita.
 • Moottorin käynnistäminen Areenan ulkopuolella on kielletty !
 • Areenalla seurataan häkäpitoisuuksia. Suurin sallittu arvo on 54 PPM, jolloin suoritetaan Areenan tuuletus.
 • Radalla yhtäaikaa max. 5 kpl 2-T pyöriä ja 7 kpl 4-T pyöriä. Jaetaan tarvittaessa ryhmiin ( ajoaika n. 15min / ryhmä).
 • Suositellaan käymään terveyssyistä taukojen aikana raittiissa pihailmassa.
 • IMK ei vastaa löytötavaroista.

Noudattamalla näitä sääntöjä autat meitä Areenan kehittämisessä.

Правила OFFROAD – арены

На арене нет общих смен движения 2021/2022

 • Всегда обращайте внимание на других водителей!
 • Занятие на арене проводятся на свой страх и риск. Иматра Мотор клуб r.y. НЕ НЕСЁТ ответственности за возможные последствия.
 • Распитие спиртных напитков и курение на арене запрещено!
 • Водитель не допускается к треку без сопровождения сторонней личности или второго водителя.
 • Если число водителей на арене превышает допустимое, то руководитель заездами разбивает их на группы (длительность заезда составляет 15мин /группа)
 • На арене разрешено использование ТОЛЬКО бензина для малых двигателей. В 2-тактных мотоциклах использовать только полностью синтетические смазочные средства.
 • Пуск двигателя вне арены запрещено!
 • Чистка костюмов в туалете/душевой категорически запрещена!
 • IMK не отвечает за потерянные вещи. О возможных находках обратитесь в киоск.

Соблюдая данные правила Вы помогаете нам в развитии.

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi